Voldoe jij aan de NTA 7516?

DOWNLOAD DE CHECKLIST

Met deze checklist weet elke organisatie hoe zij voldoen aan
de norm.”  

Rick Goud - CEO ZIVVER

Checklist NTA 7516

De NTA 7516 beschrijft ruim twintig eisen waaraan organisaties moeten voldoen voor veilige ad hoc communicatie van gezondheidsinformatie. Deze checklist is een handreiking waarmee de organisatie met een aantal vragen kan nagaan hoe een leverancier invulling heeft gegeven aan deze eisen.

© 2019 ZIVVER

CoC 64894665

Legal & Security

De beschrijving van alle criteria voor leveranciers simpel uiteengezet.

De norm in een notendop

Lees meer in de NTA 7516 Checklist:

Per criterium een aantal vragen die je als organisatie aan een leveranciers kan stellen.

Check de box

Ruim 70 vragen om diepgaand te kunnen vaststellen hoe leveranciers invulling hebben gegeven aan de criteria.

Durf te vragen

Gebruik deze handreiking tijdens het selectietraject van een leverancier in het kader van ad hoc veilig communiceren.

Cruciaal tijdens het selectie traject